Ženklas reprezentuoja Kauno miesto krepšinio komandą 7-tajame FIMBA 2019 metų čempionate Japonijoje.
Logotipe naudojami Kauno miesto (jautis su kryžiumi) ir Lietuvos (trispalvės) simboliai.
2018

The sign is representing Kaunas basketball team for 7th FIMBA championship in Japan.
The bull with cross and three colors are symbols of Kaunas city and Lithuania.
2018

El signo representa equipo de baloncesto de Kaunas para 7 FIMBA Campeonato en Japon.
El torro con el cruso y tricolor son los symbolos de ciudad de Kaunas y Lituania.
2018